Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise
Papeibakken 5
1739 BORGENHAUGEN
Org.nr 988612316
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise 10,6 8,0 8,0 8,0 8,0
Sarpsborg kommune 551,4 556,3 569,2 590,2 625,7
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise 0,5 0,9 0,5 0,6 0,6
Sarpsborg kommune 13,6 13,4 13,1 12,5 11,9
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise 2 0 0 0 0
Sarpsborg kommune 87 83 87 102 125
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Sarpsborg kommune 76,1 79,6 75,3 64,5 52,6
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Sarpsborg kommune 15,7 15,0 15,4 17,3 20,0
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sarpsborg kommune 14,9 14,4 13,6 13,0 12,6
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise 0,6 1,2 0,7 0,8 0,8
Sarpsborg kommune 15,0 15,4 16,0 15,4 14,2
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
Sarpsborg kommune 18,5 18,3 18,3 17,3 16,8
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise 0,0 0,0
Sarpsborg kommune 14,7 14,2
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise 0,0 0,0
Sarpsborg kommune 17,9 17,6
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise 0,0 0,0
Sarpsborg kommune 20,7 19,8
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise 74,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Sarpsborg kommune 99,0 98,1 99,4 99,6 99,0
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise 6 954 5 248 5 248 5 248 5 248
Sarpsborg kommune 344 566 351 746 359 760 375 482 394 599
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise 1 391 750 1 312 1 050 1 050
Sarpsborg kommune 52 53 55 57 60
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no