Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østfold Fylkeskommunale skole - Avd Ise
Papeibakken 5
1739 BORGENHAUGEN
Org.nr 988612316
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,6 8,0 8,0 8,0 8,0
Antall elever per årsverk til undervisning 0,5 0,9 0,5 0,6 0,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,6 1,2 0,7 0,8 0,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 954 5 248 5 248 5 248 5 248
Undervisningstimer totalt per elev 1 391 750 1 312 1 050 1 050
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no