Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Østfold fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3 140,9 3 168,6 3 186,6 3 237,2 3 320,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,4 12,4 12,1 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 458 469 511 550 599
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,3 74,8 68,8 64,1 58,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 14,8 16,0 17,0 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,4 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 14,4 14,8 14,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,3 17,3 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 96,3 97,1 97,4 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 1 986 234 2 015 174 2 027 418 2 067 545 2 116 561
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no