Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Østfold fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3 143,0 3 140,9 3 168,6 3 186,6 3 237,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,5 12,4 12,4 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 454 458 469 511 550
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,0 76,3 74,8 68,8 64,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 14,6 14,8 16,0 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,5 13,4 13,2 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 14,3 14,4 14,8 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 17,4 17,3 17,3 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 96,6 96,3 97,1 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 1 992 247 1 986 234 2 015 174 2 027 418 2 067 545
Undervisningstimer totalt per elev 58 57 57 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no