Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke
Alle grunnskoler med adresse i Østfold fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 3 158,0 3 143,0 3 140,9 3 168,6 3 186,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,3 12,5 12,4 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 473 454 458 469 511
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,8 76,0 76,3 74,8 68,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 14,4 14,6 14,8 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,2 13,5 13,4 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 14,3 14,3 14,4 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 17,1 17,4 17,3 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 97,6 96,6 96,3 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 1 980 717 1 992 247 1 986 234 2 015 174 2 027 418
Undervisningstimer totalt per elev 58 58 57 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no