Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østerås skole
Eiksveien 104
1361 ØSTERÅS
Org.nr 974552353
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,8 37,1 36,1 36,3 32,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,4 12,9 12,9 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 653,8 486,0 467,8 416,8 427,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,7 2,3 2,5 2,8 2,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 16,5 17,2 17,1 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 20,8 22,4 19,1 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 97,7 97,3 98,2 94,9
Lærertimer som gis til undervisning 23 241 22 110 21 394 21 470 18 544
Undervisningstimer totalt per elev 55 53 51 51 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no