Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østerås skole
Eiksveien 104
1361 ØSTERÅS
Org.nr 974552353
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,1 36,1 36,3 32,4 33,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,9 12,9 14,4 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 486,0 467,8 416,8 427,4 863,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,3 2,5 2,8 2,9 1,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5 17,2 17,1 19,1 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 22,4 19,1 20,8 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 97,3 98,2 94,9 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 22 110 21 394 21 470 18 544 19 510
Undervisningstimer totalt per elev 53 51 51 46 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no