Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østensjø skole
Østensjøveien 112
0682 OSLO
Org.nr 974590387
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,9 30,4 32,1 35,3 41,4
Antall elever per årsverk til undervisning 18,4 18,7 18,0 16,6 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 8 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,5 78,7 66,8 69,8 67,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 21,1 24,8 21,6 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,8 19,4 19,1 17,5 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,0 22,0 21,4 19,9 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,3 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 95,5 93,2 95,3 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 19 094 20 045 21 949 23 797 27 727
Undervisningstimer totalt per elev 40 40 41 45 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no