Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østensjø skole
Østensjøveien 112
0682 OSLO
Org.nr 974590387
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,7 28,9 30,4 32,1 35,3
Antall elever per årsverk til undervisning 17,7 18,4 18,7 18,0 16,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 5 6 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,2 89,5 78,7 66,8 69,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3 18,4 21,1 24,8 21,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,5 19,8 19,4 19,1 17,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 25,0 22,0 21,4 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,9 95,5 93,2 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 18 505 19 094 20 045 21 949 23 797
Undervisningstimer totalt per elev 42 40 40 41 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no