Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østbyen skole
Ole Reistads Vei 20
8008 BODØ
Org.nr 874627852
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,1 30,8 32,5 28,7 32,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 11,1 10,0 11,0 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 8 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,3 52,3 37,2 52,4 62,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 18,4 23,4 19,2 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 11,1 10,0 11,1 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 14,2 12,6 14,5 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 96,4 97,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 339 19 810 21 031 19 400 20 621
Undervisningstimer totalt per elev 54 67 74 67 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no