Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørsta ungdomsskule
Ripateigane 2
6153 ØRSTA
Org.nr 974561662
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,2 33,4 35,6 34,8 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 12,3 11,7 10,5 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,1 98,3 99,1 75,2 78,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 10,4 9,8 12,5 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3 16,4 15,6 13,9 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 20,8 19,7 18,2 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 788 18 197 19 486 20 550 17 414
Undervisningstimer totalt per elev 57 53 56 63 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no