Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørsta ungdomsskule
Ripateigane 2
6153 ØRSTA
Org.nr 974561662
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,4 35,6 34,8 29,8 31,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,7 10,5 11,8 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,3 99,1 75,2 78,3 79,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 9,8 12,5 13,4 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 15,6 13,9 15,7 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 19,7 18,2 20,0 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 197 19 486 20 550 17 414 17 997
Undervisningstimer totalt per elev 53 56 63 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no