Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørsta kommune
Kommunenr 1520
Alle grunnskoler med adresse i Ørsta kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 129,9 133,0 138,4 135,8 144,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,6 10,9 11,0 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 16 20 18 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,1 85,7 69,2 76,3 80,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 12,1 14,4 13,2 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,1 11,6 11,1 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 14,4 13,0 14,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 15,1 14,4 14,1 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 98,7 99,5 99,1 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 82 595 84 319 90 103 89 273 92 268
Undervisningstimer totalt per elev 61 61 65 65 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no