Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørsnes Privatskole (privat)
Sjøveien 9
8310 KABELVÅG
Org.nr 982163277
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ørsnes Privatskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 11,6
Antall elever per årsverk til undervisning 4,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,7
Lærertimer som gis til undervisning 7 513
Undervisningstimer totalt per elev 144
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no