Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørsnes Privatskole (privat)
Sjøveien 9
8310 KABELVÅG
Org.nr 982163277
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ørsnes Privatskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Ørsnes Privatskole (privat) 10,3 11,0 10,8 11,1 11,6
Vågan kommune 10,3 11,0 10,8 11,1 11,6
Nordland fylke 87,8 96,1 100,9 104,0 120,2
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Ørsnes Privatskole (privat) 5,5 5,6 5,6 5,7 4,9
Vågan kommune 5,5 5,6 5,6 5,7 4,9
Nordland fylke 7,7 7,4 7,8 7,7 7,6
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Ørsnes Privatskole (privat) 1 1 1 1 0
Vågan kommune 1 1 1 1 0
Nordland fylke 17 19 25 24 32
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Ørsnes Privatskole (privat) 69,2 57,7 53,8 54,1 123,8
Vågan kommune 69,2 57,7 53,8 54,1 123,8
Nordland fylke 37,7 34,6 28,9 31,0 27,0
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Ørsnes Privatskole (privat) 7,6 9,4 9,6 8,9 3,6
Vågan kommune 7,6 9,4 9,6 8,9 3,6
Nordland fylke 19,4 20,3 25,0 23,0 26,6
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Ørsnes Privatskole (privat) 5,2 5,8 5,5 5,8 4,8
Vågan kommune 5,2 5,8 5,5 5,8 4,8
Nordland fylke 8,7 9,0 9,4 9,5 8,8
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Ørsnes Privatskole (privat) 9,2 7,1 7,8 7,6 7,0
Vågan kommune 9,2 7,1 7,8 7,6 7,0
Nordland fylke 7,9 6,0 7,2 6,3 9,1
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Ørsnes Privatskole (privat) 7,8 8,5 8,3 8,4 7,0
Vågan kommune 7,8 8,5 8,3 8,4 7,0
Nordland fylke 11,1 11,0 11,7 11,4 10,7
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Ørsnes Privatskole (privat) 6,9
Vågan kommune 6,9
Nordland fylke 10,6
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Ørsnes Privatskole (privat) 4,8
Vågan kommune 4,8
Nordland fylke 10,3
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Ørsnes Privatskole (privat) 10,6
Vågan kommune 10,6
Nordland fylke 11,6
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Ørsnes Privatskole (privat) 51,8 48,7 63,3 70,4 76,7
Vågan kommune 51,8 48,7 63,3 70,4 76,7
Nordland fylke 83,9 84,0 84,7 80,3 83,2
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Ørsnes Privatskole (privat) 7 032 7 570 7 140 6 551 7 513
Vågan kommune 7 032 7 570 7 140 6 551 7 513
Nordland fylke 61 032 65 677 68 282 69 811 81 879
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Ørsnes Privatskole (privat) 130 126 128 124 144
Vågan kommune 130 126 128 124 144
Nordland fylke 95 97 94 94 95
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no