Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørsnes Privatskole (privat)
Sjøveien 9
8310 KABELVÅG
Org.nr 982163277
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ørsnes Privatskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,0 10,8 11,1 11,6 11,4
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 5,6 5,7 4,9 4,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,7 53,8 54,1 123,8 62,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 9,6 8,9 3,6 6,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,8 5,5 5,8 4,8 5,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,1 7,8 7,6 7,0 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,5 8,3 8,4 7,0 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,9 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,8 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,6 9,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 48,7 63,3 70,4 76,7 73,7
Lærertimer som gis til undervisning 7 570 7 140 6 551 7 513 7 047
Undervisningstimer totalt per elev 126 128 124 144 147
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no