Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørskog skule - 1-10 skule
Ryssebøvegen 2
6240 ØRSKOG
Org.nr 975289435
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ørskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,2 22,8 20,4 25,4 29,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,6 11,5 8,5 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 3 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,4 60,6 41,2 69,0 47,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 18,5 25,0 11,4 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 14,1 12,6 9,6 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8 13,9 13,4 9,7 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 19,4 18,4 11,9 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,1 100,0 94,9 100,0 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 763 14 306 12 753 16 340 19 123
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 61 82 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no