Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørskog skule - 1-10 skule
Ryssebøvegen 2
6240 ØRSKOG
Org.nr 975289435
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,8 20,4 25,4 29,0 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 11,5 8,5 10,3 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 3 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,6 41,2 69,0 47,9 46,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 25,0 11,4 19,9 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 12,6 9,6 11,0 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 13,4 9,7 12,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 18,4 11,9 15,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,9 100,0 98,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 306 12 753 16 340 19 123 17 477
Undervisningstimer totalt per elev 56 61 82 69 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no