Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørskog kommune
Kommunenr 1523
Alle grunnskoler med adresse i Ørskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 29,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 19 123
Undervisningstimer totalt per elev 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no