Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørskog kommune
Kommunenr 1523
Alle grunnskoler med adresse i Ørskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,5 28,4 28,4 36,7 29,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,5 11,6 8,3 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,9 66,4 48,2 54,9 47,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 15,4 21,5 13,6 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 12,0 12,4 8,9 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8 13,9 13,4 9,7 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 16,5 18,0 11,7 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 95,2 95,5 100,0 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 17 630 18 068 18 012 23 522 19 123
Undervisningstimer totalt per elev 61 62 61 86 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no