Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørskog kommune
Kommunenr 1523
Alle grunnskoler med adresse i Ørskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Ørskog kommune 26,5 28,4 28,4 36,7 29,0
Møre og Romsdal fylke 3 114,6 3 159,7 3 171,1 3 243,9 3 276,0
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Ørskog kommune 11,7 11,5 11,6 8,3 10,3
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,6 11,6 11,2 11,1
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Ørskog kommune 4 4 6 5 6
Møre og Romsdal fylke 472 489 526 546 581
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Ørskog kommune 80,9 66,4 48,2 54,9 47,9
Møre og Romsdal fylke 69,5 67,0 62,3 59,8 56,3
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Ørskog kommune 13,4 15,4 21,5 13,6 19,9
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,5 16,6 16,8 17,7
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Ørskog kommune 11,3 12,0 12,4 8,9 11,0
Møre og Romsdal fylke 12,4 12,3 12,3 11,8 11,6
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Ørskog kommune 16,8 13,9 13,4 9,7 12,5
Møre og Romsdal fylke 14,2 13,8 13,8 13,6 13,8
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Ørskog kommune 15,4 16,5 18,0 11,7 15,5
Møre og Romsdal fylke 15,9 15,9 15,9 15,4 15,4
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Ørskog kommune 16,8
Møre og Romsdal fylke 14,0
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Ørskog kommune 13,1
Møre og Romsdal fylke 14,9
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Ørskog kommune 16,6
Møre og Romsdal fylke 17,7
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Ørskog kommune 93,5 95,2 95,5 100,0 98,1
Møre og Romsdal fylke 97,0 96,3 95,1 95,1 94,7
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Ørskog kommune 17 630 18 068 18 012 23 522 19 123
Møre og Romsdal fylke 1 983 908 2 011 739 2 021 990 2 084 490 2 106 204
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Ørskog kommune 61 62 61 86 69
Møre og Romsdal fylke 60 61 62 64 64
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no