Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørskog kommune
Kommunenr 1523
Alle grunnskoler med adresse i Ørskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Askvoll kommune 47,8 49,7 49,9 54,9 54,2
Eide kommune 42,4 51,3 46,5 50,0 50,8
Etne kommune 56,2 52,5 51,7 57,0 57,1
Evje og Hornnes kommune 42,6 43,8 48,6 48,7 47,5
Flesberg kommune 36,5 39,6 38,8 41,5 36,6
Frosta kommune 32,0 31,8 31,7 30,3 30,3
Hobøl kommune 64,6 72,0 67,5 60,3 64,7
Krødsherad kommune 23,6 24,9 27,4 29,9 29,8
Marker kommune 41,5 37,8 42,9 42,6 38,8
Sande kommune 41,2 39,8 36,1 37,5 34,8
Sauherad kommune 49,8 52,4 54,4 57,5 57,7
Selbu kommune 54,0 49,9 53,1 49,6 51,6
Selje kommune 34,8 36,3 37,0 37,7 36,9
Siljan kommune 31,9 31,4 32,1 34,9 35,4
Skodje kommune 51,4 57,3 60,0 75,8 78,1
Sokndal kommune 42,8 42,7 43,8 47,4 48,0
Vegårshei kommune 22,6 23,5 24,5 26,7 27,0
Våler kommune 69,7 75,3 76,8 77,9 76,9
Ørskog kommune 26,5 28,4 28,4 36,7 29,0
Antall elever per årsverk til undervisning
Askvoll kommune 7,6 7,7 7,4 6,8 7,1
Eide kommune 13,0 10,7 12,0 10,8 10,7
Etne kommune 9,8 10,8 10,9 10,3 10,1
Evje og Hornnes kommune 11,6 11,4 11,9 11,1 11,6
Flesberg kommune 11,1 9,6 9,9 8,5 9,9
Frosta kommune 12,0 12,7 12,2 11,8 11,3
Hobøl kommune 10,7 10,9 10,3 11,7 10,6
Krødsherad kommune 11,1 9,6 10,0 9,2 10,2
Marker kommune 11,2 12,9 10,3 10,2 11,0
Sande kommune 7,8 7,6 8,2 7,5 7,9
Sauherad kommune 11,9 10,7 10,3 9,8 9,9
Selbu kommune 10,7 11,4 10,3 10,3 10,1
Selje kommune 10,1 10,1 9,0 9,2 8,8
Siljan kommune 11,9 11,1 11,6 10,2 9,9
Skodje kommune 12,3 11,8 11,6 9,6 9,3
Sokndal kommune 10,7 11,6 11,5 10,5 10,5
Vegårshei kommune 13,4 12,5 12,9 12,7 12,6
Våler kommune 10,4 10,1 10,0 10,1 10,2
Ørskog kommune 11,7 11,5 11,6 8,3 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen
Askvoll kommune 4 5 6 6 7
Eide kommune 12 12 12 11 15
Etne kommune 10 9 10 10 9
Evje og Hornnes kommune 8 6 8 9 12
Flesberg kommune 6 7 7 4 3
Frosta kommune 7 7 8 8 8
Hobøl kommune 10 9 9 11 14
Krødsherad kommune 2 3 3 4 4
Marker kommune 4 6 6 5 6
Sande kommune 4 2 2 2 3
Sauherad kommune 9 7 8 9 11
Selbu kommune 6 6 6 6 7
Selje kommune 8 7 7 7 7
Siljan kommune 4 3 4 4 5
Skodje kommune 6 8 14 13 16
Sokndal kommune 5 5 5 5 5
Vegårshei kommune 4 5 4 4 6
Våler kommune 4 5 6 11 12
Ørskog kommune 4 4 6 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Askvoll kommune 86,1 78,6 60,4 57,0 50,2
Eide kommune 39,4 41,2 41,1 43,8 31,9
Etne kommune 51,1 58,1 50,5 51,1 58,6
Evje og Hornnes kommune 57,4 78,2 62,7 53,5 42,0
Flesberg kommune 52,7 50,1 47,6 69,2 91,0
Frosta kommune 50,4 48,2 41,0 38,4 37,1
Hobøl kommune 62,1 65,9 68,8 56,9 44,6
Krødsherad kommune 103,5 84,6 78,7 65,5 74,0
Marker kommune 86,6 61,5 58,1 75,7 59,2
Sande kommune 70,5 130,6 168,4 110,2 94,0
Sauherad kommune 58,6 74,3 60,6 54,5 46,4
Selbu kommune 90,3 91,9 86,2 72,6 68,4
Selje kommune 39,5 44,0 41,0 46,7 43,2
Siljan kommune 83,8 94,8 73,8 78,9 66,1
Skodje kommune 104,0 78,0 46,1 50,8 40,5
Sokndal kommune 82,8 86,8 96,6 81,7 83,3
Vegårshei kommune 70,5 51,2 69,4 70,9 48,3
Våler kommune 186,9 142,0 106,0 62,6 57,3
Ørskog kommune 80,9 66,4 48,2 54,9 47,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Askvoll kommune 8,4 9,1 11,3 11,1 13,3
Eide kommune 29,4 23,0 25,8 22,3 30,1
Etne kommune 17,8 16,8 19,3 18,0 15,5
Evje og Hornnes kommune 18,1 13,1 17,0 18,7 24,9
Flesberg kommune 17,6 16,8 17,7 10,6 9,4
Frosta kommune 21,0 21,3 23,9 26,2 26,8
Hobøl kommune 15,2 13,1 12,8 17,6 21,3
Krødsherad kommune 9,7 10,5 11,5 12,9 11,7
Marker kommune 10,8 16,5 15,0 11,7 15,8
Sande kommune 10,1 5,3 4,4 6,3 7,7
Sauherad kommune 17,5 12,5 14,6 15,8 18,8
Selbu kommune 10,3 11,1 10,9 13,1 13,0
Selje kommune 23,2 19,8 19,6 17,5 18,4
Siljan kommune 11,8 9,7 12,8 10,7 12,8
Skodje kommune 10,8 13,9 22,7 17,4 20,7
Sokndal kommune 11,7 11,7 10,6 11,5 11,4
Vegårshei kommune 17,4 22,6 17,2 15,8 23,9
Våler kommune 5,0 6,4 8,3 14,4 16,0
Ørskog kommune 13,4 15,4 21,5 13,6 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn
Askvoll kommune 7,9 7,7 7,5 7,0 7,8
Eide kommune 14,1 10,7 12,9 12,1 12,0
Etne kommune 11,1 11,5 11,6 10,9 11,2
Evje og Hornnes kommune 11,9 12,0 12,6 11,3 11,6
Flesberg kommune 11,4 10,3 10,2 9,6 11,5
Frosta kommune 13,1 12,9 13,6 13,3 12,6
Hobøl kommune 11,9 12,7 12,2 14,3 12,4
Krødsherad kommune 11,5 10,7 10,1 10,3 10,8
Marker kommune 12,0 11,9 11,6 11,5 12,1
Sande kommune 7,5 7,2 7,8 8,1 8,2
Sauherad kommune 12,8 11,1 11,0 10,6 10,9
Selbu kommune 11,1 11,6 11,0 10,2 10,5
Selje kommune 11,0 11,3 9,5 9,6 9,3
Siljan kommune 12,5 12,6 12,3 10,5 10,7
Skodje kommune 12,7 13,1 13,1 11,5 11,0
Sokndal kommune 11,5 12,3 13,3 12,1 11,9
Vegårshei kommune 13,8 12,7 14,3 13,9 13,5
Våler kommune 12,6 11,7 11,6 11,3 11,8
Ørskog kommune 11,3 12,0 12,4 8,9 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn
Askvoll kommune 9,9 10,9 10,1 9,1 8,6
Eide kommune 14,6 14,0 13,8 11,7 11,6
Etne kommune 11,4 13,0 13,3 12,5 11,1
Evje og Hornnes kommune 14,2 13,2 13,6 14,4 15,6
Flesberg kommune 14,2 11,7 12,1 9,5 10,1
Frosta kommune 14,3 16,9 13,5 12,5 12,9
Hobøl kommune 12,0 11,2 10,1 10,5 10,2
Krødsherad kommune 14,0 10,2 13,5 9,7 12,4
Marker kommune 13,2 19,7 11,4 11,4 12,1
Sande kommune 11,4 12,0 12,3 9,2 10,1
Sauherad kommune 14,5 14,5 12,3 12,4 11,7
Selbu kommune 13,1 14,2 12,5 14,5 13,1
Selje kommune 10,7 11,2 11,3 11,5 10,8
Siljan kommune 13,8 11,8 14,0 12,5 11,2
Skodje kommune 15,5 13,3 13,7 9,4 9,4
Sokndal kommune 12,6 13,1 11,2 9,8 10,6
Vegårshei kommune 16,7 16,8 14,4 14,5 15,0
Våler kommune 9,9 9,9 9,9 10,2 9,5
Ørskog kommune 16,8 13,9 13,4 9,7 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning
Askvoll kommune 10,9 11,1 10,9 9,8 10,7
Eide kommune 18,4 14,1 16,3 16,3 15,8
Etne kommune 14,5 15,7 15,7 14,4 14,3
Evje og Hornnes kommune 14,2 13,5 15,2 14,3 14,5
Flesberg kommune 15,6 13,6 14,3 11,9 13,6
Frosta kommune 16,3 16,9 16,7 18,1 15,6
Hobøl kommune 15,2 14,4 13,9 15,2 14,7
Krødsherad kommune 15,4 12,8 14,7 12,7 14,0
Marker kommune 14,1 16,2 13,8 12,8 13,7
Sande kommune 11,5 9,9 10,2 10,9 10,5
Sauherad kommune 19,2 16,7 16,4 16,3 14,7
Selbu kommune 14,3 14,9 13,4 13,4 13,4
Selje kommune 13,8 14,2 12,9 12,8 12,5
Siljan kommune 15,8 15,0 16,5 14,6 13,4
Skodje kommune 16,2 16,1 16,8 13,6 13,0
Sokndal kommune 15,4 16,3 16,1 16,2 15,4
Vegårshei kommune 17,5 18,1 18,6 17,7 16,5
Våler kommune 16,8 13,9 15,3 14,7 15,0
Ørskog kommune 15,4 16,5 18,0 11,7 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Askvoll kommune 10,4
Eide kommune 15,4
Etne kommune 14,7
Evje og Hornnes kommune 13,2
Flesberg kommune 12,4
Frosta kommune 14,7
Hobøl kommune 14,9
Krødsherad kommune 12,6
Marker kommune 12,5
Sande kommune 9,9
Sauherad kommune 14,1
Selbu kommune 10,2
Selje kommune 10,9
Siljan kommune 12,7
Skodje kommune 14,8
Sokndal kommune 13,3
Vegårshei kommune 14,9
Våler kommune 13,6
Ørskog kommune 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Askvoll kommune 10,1
Eide kommune 15,6
Etne kommune 12,7
Evje og Hornnes kommune 12,9
Flesberg kommune 17,2
Frosta kommune 16,2
Hobøl kommune 16,4
Krødsherad kommune 13,2
Marker kommune 15,9
Sande kommune 9,5
Sauherad kommune 14,3
Selbu kommune 14,3
Selje kommune 12,8
Siljan kommune 15,4
Skodje kommune 13,0
Sokndal kommune 18,7
Vegårshei kommune 17,2
Våler kommune 15,9
Ørskog kommune 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Askvoll kommune 11,9
Eide kommune 16,4
Etne kommune 15,2
Evje og Hornnes kommune 18,1
Flesberg kommune 12,0
Frosta kommune 16,3
Hobøl kommune 13,2
Krødsherad kommune 17,3
Marker kommune 13,7
Sande kommune 12,1
Sauherad kommune 15,7
Selbu kommune 17,0
Selje kommune 14,0
Siljan kommune 12,5
Skodje kommune 11,2
Sokndal kommune 15,5
Vegårshei kommune 18,1
Våler kommune 16,7
Ørskog kommune 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Askvoll kommune 93,5 91,4 92,1 93,2 90,5
Eide kommune 91,8 86,2 86,3 82,6 84,2
Etne kommune 91,3 95,7 93,8 92,9 96,8
Evje og Hornnes kommune 99,4 98,8 99,5 100,0 100,0
Flesberg kommune 95,8 95,6 97,2 98,4 98,5
Frosta kommune 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hobøl kommune 94,2 96,6 93,9 94,1 90,8
Krødsherad kommune 100,0 96,7 100,0 98,1 95,6
Marker kommune 95,7 98,4 98,1 97,1 98,9
Sande kommune 99,5 99,3 95,8 93,2 93,9
Sauherad kommune 95,3 93,4 93,8 92,5 97,6
Selbu kommune 98,7 97,6 97,7 96,2 95,1
Selje kommune 95,9 94,6 96,7 91,4 82,4
Siljan kommune 98,3 95,8 97,8 94,3 99,5
Skodje kommune 97,8 87,1 88,9 91,0 88,9
Sokndal kommune 95,7 86,3 87,0 88,6 85,2
Vegårshei kommune 98,8 100,0 95,0 100,0 100,0
Våler kommune 95,7 93,5 84,5 87,7 91,8
Ørskog kommune 93,5 95,2 95,5 100,0 98,1
Lærertimer som gis til undervisning
Askvoll kommune 32 556 33 049 33 129 36 613 36 234
Eide kommune 26 880 32 640 29 358 32 026 32 374
Etne kommune 36 902 33 702 32 771 35 907 36 235
Evje og Hornnes kommune 27 317 28 224 31 208 31 190 30 607
Flesberg kommune 21 672 24 473 23 573 25 485 22 441
Frosta kommune 19 919 18 208 18 132 18 409 18 974
Hobøl kommune 40 036 40 076 40 629 36 334 41 006
Krødsherad kommune 15 329 16 359 17 669 19 663 18 232
Marker kommune 24 470 21 274 25 645 25 887 23 502
Sande kommune 26 630 25 600 23 305 24 344 22 526
Sauherad kommune 30 731 32 470 34 091 35 852 36 247
Selbu kommune 33 718 32 095 34 396 32 902 32 322
Selje kommune 22 924 22 159 23 279 23 836 23 697
Siljan kommune 18 863 18 368 18 610 20 755 21 646
Skodje kommune 33 340 37 455 38 639 49 791 50 114
Sokndal kommune 27 650 26 830 27 606 30 391 30 838
Vegårshei kommune 14 764 15 540 16 085 16 865 17 669
Våler kommune 44 133 47 583 47 628 49 571 49 184
Ørskog kommune 17 630 18 068 18 012 23 522 19 123
Undervisningstimer totalt per elev
Askvoll kommune 94 93 97 105 100
Eide kommune 55 67 59 66 66
Etne kommune 72 66 65 69 70
Evje og Hornnes kommune 62 63 60 64 62
Flesberg kommune 64 73 72 83 72
Frosta kommune 59 56 58 60 63
Hobøl kommune 66 65 69 60 67
Krødsherad kommune 64 74 71 78 70
Marker kommune 63 55 68 69 65
Sande kommune 91 94 88 94 90
Sauherad kommune 60 67 71 73 72
Selbu kommune 67 63 69 70 70
Selje kommune 72 70 78 77 81
Siljan kommune 60 64 61 70 72
Skodje kommune 58 60 62 74 77
Sokndal kommune 67 62 62 68 68
Vegårshei kommune 53 57 55 56 57
Våler kommune 67 70 71 71 70
Ørskog kommune 61 62 61 86 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no