Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørskog kommune (utgått)
Kommunenr 1523
Kun utgåtte skoler med adresse i Ørskog kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,4 28,4 36,7 29,0 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,6 8,3 10,3 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,4 48,2 54,9 47,9 46,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 21,5 13,6 19,9 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 12,4 8,9 11,0 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 13,4 9,7 12,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 18,0 11,7 15,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 95,5 100,0 98,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 068 18 012 23 522 19 123 17 477
Undervisningstimer totalt per elev 62 61 86 69 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no