Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørnes skole
Spildervika 10
8150 ØRNES
Org.nr 975287408
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Meløy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 15,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 196
Undervisningstimer totalt per elev 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no