Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørnes skole
Spildervika 10
8150 ØRNES
Org.nr 975287408
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Meløy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,1 16,7 13,2 12,9 15,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 7,1 8,7 9,3 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,1 54,8 36,9 45,0 45,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 11,9 21,7 18,5 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9 9,4 11,6 12,4 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 11,5 14,9 17,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 93,8 99,0 90,4 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 728 10 127 7 980 7 524 9 196
Undervisningstimer totalt per elev 88 93 75 70 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no