Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørnes skole
Spildervika 10
8150 ØRNES
Org.nr 975287408
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Meløy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,9 16,1 16,7 13,2 12,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 7,4 7,1 8,7 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,0 49,1 54,8 36,9 45,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 13,9 11,9 21,7 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 9,9 9,4 11,6 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 11,9 11,5 14,9 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6 93,4 93,8 99,0 90,4
Lærertimer som gis til undervisning 8 782 9 728 10 127 7 980 7 524
Undervisningstimer totalt per elev 75 88 93 75 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no