Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørmelen skole
Prost Brants Veg 3
7653 VERDAL
Org.nr 975294633
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Ørmelen skole 24,2 25,5 26,8 25,4 26,5
Verdal kommune 174,4 173,3 173,4 173,2 176,3
Trøndelag fylke 4 990,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Ørmelen skole 11,8 12,4 13,2 13,3 12,5
Verdal kommune 12,4 12,4 12,1 12,0 12,1
Trøndelag fylke 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Ørmelen skole 8 8 9 9 9
Verdal kommune 35 34 42 42 40
Trøndelag fylke 820
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Ørmelen skole 30,4 35,9 31,3 34,0 31,6
Verdal kommune 53,6 54,4 44,2 43,6 46,1
Trøndelag fylke 63,8
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Ørmelen skole 34,0 30,3 34,4 34,4 35,3
Verdal kommune 20,0 19,7 24,0 24,4 22,6
Trøndelag fylke 16,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Ørmelen skole 11,9 12,6 13,3 13,4 12,6
Verdal kommune 12,5 12,6 12,4 11,8 11,8
Trøndelag fylke 12,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Ørmelen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verdal kommune 16,9 16,7 15,8 17,7 17,3
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Ørmelen skole 16,8 16,8 17,7 17,8 16,5
Verdal kommune 17,5 17,2 16,7 16,1 16,5
Trøndelag fylke 16,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Ørmelen skole 16,0
Verdal kommune 13,7
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Ørmelen skole 17,1
Verdal kommune 15,8
Trøndelag fylke 16,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Ørmelen skole 0,0
Verdal kommune 21,7
Trøndelag fylke 18,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Ørmelen skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Verdal kommune 100,0 97,7 99,8 100,0 100,0
Trøndelag fylke 96,8
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Ørmelen skole 15 808 16 549 16 226 16 568 17 509
Verdal kommune 106 922 106 979 108 642 110 038 109 365
Trøndelag fylke 3 190 079
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Ørmelen skole 63 60 56 56 59
Verdal kommune 57 58 59 60 59
Trøndelag fylke 61
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no