Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørmelen skole
Prost Brants Veg 3
7653 VERDAL
Org.nr 975294633
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,2 25,5 26,8 25,4 26,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 12,4 13,2 13,3 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 9 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,4 35,9 31,3 34,0 31,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 34,0 30,3 34,4 34,4 35,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,6 13,3 13,4 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 16,8 17,7 17,8 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 808 16 549 16 226 16 568 17 509
Undervisningstimer totalt per elev 63 60 56 56 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no