Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørmelen skole
Prost Brants Veg 3
7653 VERDAL
Org.nr 975294633
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,5 26,8 25,4 26,5 27,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 13,2 13,3 12,5 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 9 9 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,9 31,3 34,0 31,6 29,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,3 34,4 34,4 35,3 35,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,3 13,4 12,6 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 17,7 17,8 16,5 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 549 16 226 16 568 17 509 17 482
Undervisningstimer totalt per elev 60 56 56 59 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no