Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørland ungdomsskole
Kirkeveien 1a
7130 BREKSTAD
Org.nr 975289389
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ørland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,1 22,1 22,8 21,2 17,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 9,9 9,6 9,1 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,9 84,8 67,1 104,9 94,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 10,4 12,3 7,7 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 13,2 12,8 12,2 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 16,9 17,0 16,3 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 825 12 938 12 811 12 278 10 542
Undervisningstimer totalt per elev 58 66 68 72 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no