Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørland ungdomsskole
Kirkeveien 1a
7130 BREKSTAD
Org.nr 975289389
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ørland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,1 22,8 21,2 17,7 19,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 9,6 9,1 10,9 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,8 67,1 104,9 94,1 71,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 12,3 7,7 10,5 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 12,8 12,2 14,5 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 17,0 16,3 18,3 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 938 12 811 12 278 10 542 11 644
Undervisningstimer totalt per elev 66 68 72 60 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no