Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ørland kommune
Kommunenr 5015
Alle grunnskoler med adresse i Ørland kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 56,6 53,6 56,4 57,9 55,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,8 11,1 11,1 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 7 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,8 81,4 76,2 80,5 66,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 13,3 13,2 12,6 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,2 12,1 12,2 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 13,2 12,8 12,2 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 16,0 15,0 14,9 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,9 96,5 92,5
Lærertimer som gis til undervisning 35 218 34 779 36 244 37 612 36 683
Undervisningstimer totalt per elev 58 60 64 64 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no