Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øresvik skole
8754 ØRESVIK
Org.nr 975287289
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rødøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,2 6,1 6,1 5,8 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 4,0 3,8 3,1 3,0 2,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,0 3,2 2,3 2,6 3,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,9 7,2 6,5 5,2 3,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,7 4,6 3,8 3,6 3,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 2,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 3,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 080 4 080 4 080 4 080 4 080
Undervisningstimer totalt per elev 177 185 227 240 255
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no