Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øren skole
Hotvetveien 100
3023 DRAMMEN
Org.nr 975284379
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,8 32,0 35,3 36,0 40,0
Antall elever per årsverk til undervisning 19,4 18,7 16,3 16,0 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 7 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,7 86,4 83,0 80,2 92,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,3 20,4 18,8 18,8 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,3 18,5 16,3 16,1 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,5 20,4 18,2 18,0 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 93,4 94,6 95,8 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 20 190 22 406 24 977 25 123 27 690
Undervisningstimer totalt per elev 38 40 45 46 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no