Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øreåsen skole
Øreåsveien 8
1528 MOSS
Org.nr 975296768
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rygge kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 79,0 81,4 34,9 34,9 35,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,4 11,7 11,3 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 10 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,3 81,4 64,8 62,9 67,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 11,7 16,6 16,6 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,9 11,8 11,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 13,2 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 15,4 14,9 13,6 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 96,2 97,0 97,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 50 357 51 947 23 802 23 802 24 516
Undervisningstimer totalt per elev 66 67 63 65 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no