Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øreåsen skole
Øreåsveien 8
1528 MOSS
Org.nr 975296768
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 81,4 34,9 34,9 35,5 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 11,7 11,3 10,6 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 6 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,4 64,8 62,9 67,3 63,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 16,6 16,6 14,7 17,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 11,8 11,4 10,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 14,9 13,6 13,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,7 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 97,0 97,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 51 947 23 802 23 802 24 516 20 360
Undervisningstimer totalt per elev 67 63 65 70 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no