Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øraker skole
Lilleakerveien 60
0284 OSLO
Org.nr 974590638
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,8 24,8 24,8 26,4 32,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 15,9 16,4 15,9 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 0 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 302,8 173,5 777,8 259,6 119,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,5 7,9 1,8 5,5 9,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 21,3 21,3 21,9 21,3 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,6 25,2 25,7 25,8 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 25,8 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 94,9 96,3 93,1 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 13 423 14 023 14 023 15 663 18 945
Undervisningstimer totalt per elev 41 41 40 41 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no