Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øraker skole
Lilleakerveien 60
0284 OSLO
Org.nr 974590638
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,7 23,8 24,8 24,8 26,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 16,0 15,9 16,4 15,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 355,6 302,8 173,5 777,8 259,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,4 4,5 7,9 1,8 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,8 21,3 21,3 21,9 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 24,6 25,2 25,7 25,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 25,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 95,3 94,9 96,3 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 922 13 423 14 023 14 023 15 663
Undervisningstimer totalt per elev 47 41 41 40 41
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no