Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ølve Montessoriskule Sa (privat)
Ølvesvegen 461
5637 ØLVE
Org.nr 994665995
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ølve Montessoriskule Sa (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,7 2,8 3,3 3,1 2,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 11,5 11,7 10,7 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 18,9 24,2 24,1 22,6 19,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 50,8 43,6 44,5 44,1 47,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 13,2 13,5 12,2 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 13,2 14,7 14,9 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 100,0 100,0 100,0 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 2 641 1 872 2 216 2 147 1 995
Undervisningstimer totalt per elev 73 65 63 69 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no