Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øksnes kommune
Kommunenr 1868
Alle grunnskoler med adresse i Øksnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 56,1 56,3 55,1 54,1 52,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,4 9,6 9,4 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 8 11 10 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,3 58,0 42,8 47,6 31,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 14,8 20,5 18,2 26,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 9,9 9,6 10,2 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 11,6 13,6 11,3 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 12,8 12,7 12,9 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 95,9 91,0 94,2 92,2
Lærertimer som gis til undervisning 37 530 36 551 35 975 35 350 34 417
Undervisningstimer totalt per elev 74 76 74 76 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no