Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Odnes skole - Avd skole
Skolevegen 3
2879 ODNES
Org.nr 975273792
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Søndre Land kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 11,1 12,1 12,3 12,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,3 11,4 11,1 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,9 60,8 57,0 43,7 40,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 17,5 17,1 22,0 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,2 11,3 11,3 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 16,5 14,3 14,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 90,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 669 7 103 7 694 7 851 7 455
Undervisningstimer totalt per elev 62 60 65 67 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no