Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oddemarka skole
St. Olavs Vei 22
4631 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598752
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,1 32,9 34,5 36,4 38,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,8 14,8 14,1 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 183,8 181,7 193,6 189,4 192,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 7,3 6,3 6,2 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,6 21,0 19,7 18,8 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,7 26,6 24,8 23,6 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 89,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 696 18 106 18 696 19 968 21 074
Undervisningstimer totalt per elev 42 42 44 46 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no