Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Odda ungdomsskole
Eidesmoen
5750 ODDA
Org.nr 975281744
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ullensvang kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,6 24,2 22,5 19,0 18,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 11,2 10,6 12,5 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,4 76,8 62,4 61,8 43,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 12,5 14,5 17,2 23,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 15,1 14,3 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 18,4 17,2 19,3 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,0 88,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 193 13 552 12 582 10 588 10 061
Undervisningstimer totalt per elev 65 58 62 52 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no