Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Odda ungdomsskole
Eidesmoen
5750 ODDA
Org.nr 975281744
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Odda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,7 25,6 24,2 22,5 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,1 11,2 10,6 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,4 101,4 76,8 62,4 61,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 8,5 12,5 14,5 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 13,6 15,1 14,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,9 18,4 17,2 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,0 88,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 732 14 193 13 552 12 582 10 588
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 58 62 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no