Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Odda kommune
Kommunenr 1228
Alle grunnskoler med adresse i Odda kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 84,8 79,9 84,1 80,3 72,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,6 10,5 10,7 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 15 17 14 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,3 50,2 45,8 50,9 63,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 18,2 20,1 18,0 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 11,0 10,5 11,0 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 13,2 14,6 13,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 14,5 14,5 14,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,5 89,9 95,6 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 51 147 48 927 52 555 49 272 45 563
Undervisningstimer totalt per elev 68 67 68 67 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no