Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Odda kommune (utgått)
Kommunenr 1228
Kun utgåtte skoler med adresse i Odda kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 79,9 84,1 80,3 72,7 73,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,5 10,7 11,4 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 17 14 12 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,2 45,8 50,9 63,0 51,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,2 20,1 18,0 15,9 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 10,5 11,0 11,3 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 14,6 13,7 16,3 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 14,5 14,4 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 89,9 95,6 98,2 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 48 927 52 555 49 272 45 563 46 094
Undervisningstimer totalt per elev 67 68 67 63 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no