Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Odda barneskole
Skulegata 2
5750 ODDA
Org.nr 973945769
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Odda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,2 33,0 37,4 36,7 34,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,3 11,2 12,0 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 8 10 8 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,3 42,2 37,2 50,3 66,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,8 25,4 27,0 20,6 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 12,3 11,4 12,0 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 16,0 14,4 15,0 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 88,7 91,8 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 22 098 21 405 24 795 23 522 22 724
Undervisningstimer totalt per elev 62 60 66 62 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no