Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oasen skole Strømme AS (privat)
Liane Ringvei 71
4638 KRISTIANSAND S
Org.nr 915828701
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oasen skole Strømme AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,2 5,1 8,6 10,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 8,7 6,5 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,6 31,6 32,0 22,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 26,8 19,6 27,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 8,7 6,8 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 7,3 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8 10,8 8,9 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 96,1 91,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 569 3 658 6 010 7 040
Undervisningstimer totalt per elev 78 85 111 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no