Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oasen skole Birkelid AS (privat)
Birkenesvegen 62
4647 BRENNÅSEN
Org.nr 985315469
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oasen skole Birkelid AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 25,8 27,1 27,8 28,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,2 9,9 9,4 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,0 48,9 50,9 32,0 27,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 18,4 17,3 26,1 28,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,5 10,5 11,2 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 13,1 12,3 9,8 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 14,8 18,2 15,1 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 94,3 96,8 98,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 934 16 016 16 920 17 300 17 728
Undervisningstimer totalt per elev 68 69 71 75 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no