Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nyskolen i Oslo (privat)
Østerdalsgata 7a
0658 OSLO
Org.nr 885142362
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Nyskolen i Oslo (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,7 13,7 12,5 14,6 13,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1 8,0 8,8 8,3 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 0 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,6 87,0 384,6 55,2 75,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 8,4 2,1 12,4 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 9,2 9,0 9,6 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 9,1 11,8 11,0 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 11,5 11,1 12,0 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,8 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,5 12,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 82,2 88,9 97,5 86,5
Lærertimer som gis til undervisning 10 206 8 644 8 012 8 332 8 490
Undervisningstimer totalt per elev 102 86 80 83 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no