Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nysæter ungdomsskule
Utslettevegen 60
5410 SAGVÅG
Org.nr 974563436
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,6 22,1 17,1 15,6 16,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 12,0 13,1 13,3 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,0 308,8 98,4 263,2 225,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 3,1 11,1 4,4 4,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 16,0 17,5 18,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,5 19,0 19,6 22,2 21,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 98,3 96,7 97,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 429 11 460 9 310 8 816 9 277
Undervisningstimer totalt per elev 56 55 50 49 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no