Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nypvang skole
Nypvang
7083 LEINSTRAND
Org.nr 975278972
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,3 12,6 13,6 14,7 15,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 17,3 16,9 16,7 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,7 169,7 127,2 197,4 81,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 9,5 12,4 7,8 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 17,4 17,2 17,1 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 21,9 18,9 18,8 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,1 89,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 391 8 664 9 426 10 060 10 521
Undervisningstimer totalt per elev 47 43 44 44 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no