Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nypvang skole
Leinstrandvegen 817
7083 LEINSTRAND
Org.nr 975278972
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 13,6 14,7 15,7 15,8
Antall elever per årsverk til undervisning 17,3 16,9 16,7 15,0 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 169,7 127,2 197,4 81,9 80,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 12,4 7,8 16,5 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 17,2 17,1 15,3 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,9 18,9 18,8 17,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,1 89,4 100,0 100,0 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 8 664 9 426 10 060 10 521 10 705
Undervisningstimer totalt per elev 43 44 44 49 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no