Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nylund skole
Nylundsgata 1
4014 STAVANGER
Org.nr 974611422
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,5 41,8 41,9 41,5 44,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,0 15,0 14,8 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 170,9 154,0 276,8 310,0 510,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 8,1 4,7 4,3 2,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 14,9 15,0 14,9 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 18,3 17,4 17,4 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,4 84,4 83,2 87,1 81,9
Lærertimer som gis til undervisning 23 355 25 866 27 112 27 850 30 994
Undervisningstimer totalt per elev 48 50 49 50 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no