Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nylund skole
Nylundsgata 1
4014 STAVANGER
Org.nr 974611422
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,7 32,5 41,8 41,9 41,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 15,5 15,0 15,0 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 118,0 170,9 154,0 276,8 310,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 8,8 8,1 4,7 4,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 15,3 14,9 15,0 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 17,7 18,3 17,4 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 89,4 84,4 83,2 87,1
Lærertimer som gis til undervisning 24 897 23 355 25 866 27 112 27 850
Undervisningstimer totalt per elev 53 48 50 49 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no