Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nylende skole
Ringstadbakken 15
1667 ROLVSØY
Org.nr 974565714
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 6,7 7,3 6,8 7,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,0 9,6 9,4 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,4 139,6 65,0 60,6 55,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 7,1 13,8 14,6 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 11,1 9,7 9,4 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 13,1 11,5 11,1 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,7 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 789 4 518 5 022 4 713 4 713
Undervisningstimer totalt per elev 68 67 77 79 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no