Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nygårdslien skole
Nygårdslien 3
5164 LAKSEVÅG
Org.nr 974738546
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,1 24,8 25,2 23,5 22,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 14,9 14,2 15,5 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,9 103,7 141,5 164,3 180,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 13,2 9,3 8,4 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 14,8 14,2 15,5 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,9 15,7 17,2 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 792 16 947 17 299 15 427 15 433
Undervisningstimer totalt per elev 48 50 52 48 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no