Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nygårdslien skole
Nygårdslien 3
5164 LAKSEVÅG
Org.nr 974738546
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 25,2 23,5 22,5 24,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 14,2 15,5 14,9 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,7 141,5 164,3 180,2 191,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 9,3 8,4 7,6 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 14,2 15,5 15,0 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 15,7 17,2 16,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 947 17 299 15 427 15 433 16 202
Undervisningstimer totalt per elev 50 52 48 50 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no