Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nygårdsjøen Oppvekstsenter - Avd skole
Nygårdveien 51
8120 NYGÅRDSJØEN
Org.nr 974545365
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gildeskål kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 5,6 5,5 5,4 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 6,7 7,2 7,7 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 462,5 500,0 528,6 144,4 85,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,5 1,2 1,3 5,0 8,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 7,8 8,5 9,8 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 6,4 6,7 4,3 4,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3 8,0 8,7 10,4 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 95,8 74,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 474 3 688 3 644 3 618 3 716
Undervisningstimer totalt per elev 94 105 98 93 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no