Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nygård skole
Nygårdsheia 17
4640 SØGNE
Org.nr 975271587
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 33,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 040
Undervisningstimer totalt per elev 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no