Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nygård skole
Nygårdsheia 17
4640 SØGNE
Org.nr 975271587
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Nygård skole 37,3 36,4 34,0 36,0 33,7
Kristiansand kommune
Agder fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Nygård skole 10,2 10,6 11,3 11,0 11,3
Kristiansand kommune
Agder fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Nygård skole 11 13 11 14 9
Kristiansand kommune
Agder fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Nygård skole 31,2 26,7 31,6 26,7 40,3
Kristiansand kommune
Agder fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Nygård skole 29,6 35,5 31,6 37,8 25,9
Kristiansand kommune
Agder fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Nygård skole 10,9 11,0 11,5 11,0 11,4
Kristiansand kommune
Agder fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Nygård skole 2,2 2,9 0,0 0,0 2,3
Kristiansand kommune
Agder fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Nygård skole 16,7 16,7 21,6 17,8 16,7
Kristiansand kommune
Agder fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Nygård skole 18,4 14,9
Kristiansand kommune
Agder fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Nygård skole 17,2 20,0
Kristiansand kommune
Agder fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Nygård skole 0,0 0,0
Kristiansand kommune
Agder fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Nygård skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kristiansand kommune
Agder fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Nygård skole 24 811 24 046 22 260 24 548 23 040
Kristiansand kommune
Agder fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Nygård skole 72 70 65 68 66
Kristiansand kommune
Agder fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no