Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nygård skole
Nygårdsheia 17
4640 SØGNE
Org.nr 975271587
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Søgne kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,9 37,3 36,4 34,0 36,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,2 10,6 11,3 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 11 13 11 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,6 31,2 26,7 31,6 26,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,4 29,6 35,5 31,6 37,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 10,9 11,0 11,5 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,0 2,2 2,9 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 16,7 16,7 21,6 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 753 24 811 24 046 22 260 24 548
Undervisningstimer totalt per elev 65 72 70 65 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no