Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nygård skole
Nygårdsheia 17
4640 SØGNE
Org.nr 975271587
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,3 36,4 34,0 36,0 33,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,6 11,3 11,0 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 13 11 14 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,2 26,7 31,6 26,7 40,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,6 35,5 31,6 37,8 25,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 11,0 11,5 11,0 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,2 2,9 0,0 0,0 2,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 16,7 21,6 17,8 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 811 24 046 22 260 24 548 23 040
Undervisningstimer totalt per elev 72 70 65 68 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no