Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nyborg skole
Benjaminsveien 2
7020 TRONDHEIM
Org.nr 975278948
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Nyborg skole Trondheim kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 20,4 1 832,5 5 006,2 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,6 11,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 261 803 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,6 79,8 65,2 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 14,2 16,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 13,5 12,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,1 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 16,9 15,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 14,5 13,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 18,4 16,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,8 17,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,8 97,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 283 1 179 828 3 192 890 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 55 57 61 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no