Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nyborg skole
Benjaminsveien 2
7020 TRONDHEIM
Org.nr 975278948
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 20,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 283
Undervisningstimer totalt per elev 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no