Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nyborg skole
Benjaminsveien 2
7020 TRONDHEIM
Org.nr 975278948
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Nyborg skole 20,2 20,4 20,3 21,6 20,4
Trondheim kommune 97,1 99,1 103,0 107,0 124,4
Trøndelag fylke 271,4 278,2
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Nyborg skole 15,6 15,1 14,2 13,5 13,5
Trondheim kommune 12,1 11,5 11,3 11,6 10,7
Trøndelag fylke 8,5 8,8
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Nyborg skole 1 2 1 2 2
Trondheim kommune 13 13 12 11 14
Trøndelag fylke 40 45
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Nyborg skole 308,6 138,0 189,3 132,7 128,6
Trondheim kommune 83,9 80,8 89,8 104,5 85,7
Trøndelag fylke 53,7 50,7
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Nyborg skole 4,6 10,2 6,9 9,5 9,9
Trondheim kommune 13,1 12,8 11,4 10,2 11,4
Trøndelag fylke 14,6 16,1
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Nyborg skole 15,5 15,3 14,3 13,7 13,7
Trondheim kommune 15,2 15,6 13,9 14,5 13,6
Trøndelag fylke 10,1 10,6
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Nyborg skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trondheim kommune 15,4 12,6 13,7 14,3 12,6
Trøndelag fylke 10,6 10,6
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Nyborg skole 21,5 21,4 19,6 16,6 16,2
Trondheim kommune 17,6 17,6 16,4 17,2 16,6
Trøndelag fylke 13,3 13,8
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Nyborg skole 15,5 14,9
Trondheim kommune 15,2 15,5
Trøndelag fylke 12,3 13,3
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Nyborg skole 18,3 18,1
Trondheim kommune 19,9 18,9
Trøndelag fylke 13,5 14,2
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Nyborg skole 0,0 0,0
Trondheim kommune 17,6 16,4
Trøndelag fylke 14,3 13,9
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Nyborg skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Trondheim kommune 94,8 94,7 95,1 95,6 97,0
Trøndelag fylke 93,6 93,0
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Nyborg skole 13 648 14 042 13 872 14 900 14 283
Trondheim kommune 62 319 62 952 66 013 69 166 79 083
Trøndelag fylke 178 310 181 729
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Nyborg skole 48 49 52 55 55
Trondheim kommune 58 61 62 61 65
Trøndelag fylke 84 80
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no