Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nyborg skole
Benjaminsveien 2
7020 TRONDHEIM
Org.nr 975278948
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,2 20,4 20,3 21,6 20,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 15,1 14,2 13,5 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 308,6 138,0 189,3 132,7 128,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,6 10,2 6,9 9,5 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 15,3 14,3 13,7 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,5 21,4 19,6 16,6 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 648 14 042 13 872 14 900 14 283
Undervisningstimer totalt per elev 48 49 52 55 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no